Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raszowej na ul. Pięknej - etap I”

 

Leśnica, 09 luty 2024r.

 

ZP.271.3.2024

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raszowej na ul. Pięknej - etap I”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2024/BZP 00056251/01 z dnia 22.01.2024 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:   970.000,00  zł.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o kwocie.pdf (106,45KB)
PDFInformacja o kwocie.pdf- skan.pdf (340,17KB)