Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi cz. 2 dot,„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raszowej na ul. Pięknej - etap I”

 

Leśnica 05 luty 2024 r.

 

ZP.271.3.2024

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Do wszystkich oferentów

Zainteresowanych przetargiem

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na  roboty budowlane pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raszowej na ul. Pięknej - etap I” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2024/BZP 00056251/01 z dnia 22.01.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Nawiązując do par. 8 umowy, proszę o odpowiedź, czy rozliczenie częściowe do 60% wartości kontraktu, będzie mogło być realizowane w miesięcznych okresach? Proszę też o wyjaśnienie, w jaki sposób będzie rozliczana pozostała część kontraktu, bo w dalszej części tego paragrafu jest zapis o fakturze końcowej o wysokości 10%, więc co z brakującymi 30%?

Odpowiedź:

Odbiorowi częściowemu będą podlegać zakresy, co do których nie będzie wątpliwości, że zostały prawidłowo wykonane: np. ułożenie rur kanalizacji sanitarnej – dołączenie kamerowania; ułożenie części sieci wodociągowej – próba ciśnień tej sieci; wykonanie warstw konstrukcyjnych – badanie zagęszczenia.

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi map powykonawczych, protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony na pełną kwotę umowną, ale z uwagą, że wykonawca wystawi fakturę na 90% zadania (pomniejszona o ewentualne faktury częściowe). Faktura na 10% wartości umowy będzie wystawiona po dostarczeniu map powykonawczych.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFOdpowiedzi na pytania cz. 2 - skan.pdf (596,19KB)
PDFOdpowiedzi na pytania - cz. 2.pdf (109,98KB)