Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap”

                                                                                           

 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim.

 

Leśnica, 05 luty 2024r.

 

ZP.271.2.2024

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2024/BZP 00045657/01 z dnia 17.01.2024.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 2.055.000,00 zł.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.pdf (208,99KB)
PDFInformacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania- skan.pdf (449,13KB)