Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.907.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050.907.2023

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 8 grudnia 2023 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 r. poz.40 z poźn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344 r. z późn. zm.)  oraz  § 3 Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września
2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do użyczenia nieruchomość opisaną w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.                                                       

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń           Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul.1 Maja 9 oraz na stronach internetowych Urzędu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.907.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie najem dzierżawę lub użyczenie - skan.pdf (848,47KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.907.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie najem dzierżawę lub użyczenie.pdf (240,86KB)