Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.906.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050.906.2023
Burmistrza Leśnicy

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 35  i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz  § 7 Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej
w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządza się, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do dzierżawy nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy ul. 1 Maja 9 i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz 
(-) Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.906.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie najem dzierżawę lub użyczenie - skan.pdf (1,41MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.906.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie najem dzierżawę lub użyczenie.pdf (165,57KB)