Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego nt.: „: Zadanie nr 1: „Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej” Zadanie nr 2: „Remont drogi leśnej relacji Raszowa – Januszkowice położonej na gruntach miejscowości Kędzierzyn-Koźle obrębu Kłodnica, działka nr 2723”

Leśnica,  16 listopada 2023 r.

ZP.271.11.2023

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na www

 

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji  na roboty budowlane:  Zadanie nr 1: „Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej” Zadanie nr 2: „Remont drogi leśnej relacji Raszowa – Januszkowice położonej na gruntach miejscowości Kędzierzyn-Koźle obrębu Kłodnica, działka nr 2723”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2023/BZP 00445445/01 dnia 16.10.2023.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023  poz. 1605) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą dla zadania nr 1 uznano ofertę nr 5 , złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.  z o.o. Ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

 Ranking złożonych ofert:

Zadanie nr 1: „Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej”

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

 

Firma Remontowo Budowlana Jerzy Bandurski ul. Mickiewicza 1,

47-420 Kuźnia Raciborska

 

517.184,00

59,24

72

40

99,24

2.

 

Hucz Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

 

585.089,61

52,37

72

40

92,37

3.

 

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

 ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

 

537.147,84

57,04

72

40

97,04

4.

 

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp.  z o.o.

ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów

 

615.000,00

49,82

72

40

89,82

5.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp.  z o.o. Ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

 

510.667,91

60,00

72

40

100,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą dla zadania nr 2 uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Firma Remontowo Budowlana Jerzy Bandurski ul. Mickiewicza 1, 47-420 Kuźnia Raciborska

 

Ranking złożonych ofert:

Zadanie nr 2: „Remont drogi leśnej relacji Raszowa – Januszkowice położonej na gruntach miejscowości Kędzierzyn-Koźle obrębu Kłodnica, działka nr 2723”

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

 

Firma Remontowo Budowlana Jerzy Bandurski ul. Mickiewicza 1,

47-420 Kuźnia Raciborska

 

376.882,14

60,00

72

40

100,00

2.

 

Hucz Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

 

450.107,48

50,24

72

40

90,24

3.

 

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

380.096,91

59,49

72

40

99,49

4.

 

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp.  z o.o.

ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów

 

453.870,00

49,82

72

40

89,82

5.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp.  z o.o. Ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

 

424.709,43

53,24

72

40

93,24

Oferty ww. Wykonawców nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania zawarte w SWZ, uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny według przyjętych kryteriów przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wyborze oferty z dnia 16.11.2023r.pdf (154,15KB)
PDFInformacja o wyborze oferty z dnia 16.11.2023r. - skan.pdf (679,62KB)