Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.892.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.892.2023

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 14.11.2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica

                Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Leśnica konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica.

2. Konsultacje rozpoczną się 17.11.2023 r., a zakończą się 22.12.2023 r.

3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Leśnica.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Leśnicy oraz na stronie internetowej gminy www.lesnica.pl, www.bip.lesnica.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lesnica_formularz_uwag_or_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 11.12.2023 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.lesnica.pl, www.bip.lesnica.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lesnica_ankieta_or_oz   

5. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, w godzinach pracy Urzędu;

4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lesnica_formularz_uwag_or_oz

5) podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 11.12.2023 r.

6. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy oraz w BIP.

7. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1, zostanie umieszczony na stronach internetowych www.lesnica.pl i www.bip.lesnica.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy w okresie od 17.11.2023 do 22.12.2023 r.

8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest  Aneta Ksiądz.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Leśnicy
(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

 

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.892.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica.pdf (716,24KB)

PDFPROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica.pdf (429,70KB)

PDFMAPY DO UCHWAŁA.PDF (13,41MB)

PDFFormularz konsultacyjny projektu Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica.pdf (83,76KB)

DOCXFormularz konsultacyjny projektu Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica.DOCX (23,90KB)

PDFankieta mieszkańcy Podobszar Góra Św. Anny.pdf (717,79KB)

DOCXankieta mieszkańcy Podobszar Góra Św. Anny.docx (540,42KB)

DOCXankieta mieszkańcy Podobszar Leśnica.docx (751,78KB)

PDFankieta mieszkańcy Podobszar Leśnica.pdf (831,15KB)

DOCXankieta mieszkańcy Podobszar Raszowa.docx (537,47KB)

PDFankieta mieszkańcy Podobszar Raszowa.pdf (661,58KB)