Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.889.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia  08 listopada 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050.889.2023

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia  08 listopada 2023 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023r. poz. 40 z późn.zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344 z późn. zm.), § 3 Uchwały   Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i Uchwały Nr LVIII/372/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do zbycia nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.                                                       

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul.1 Maja 9 oraz na stronach internetowych Urzędu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFZarządzenie Nr 0050.889.2023 BURMISTRZA.pdf (503,82KB)