Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Wykaz głosowań sesji - LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 30 października 2023 r. (15:03)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz, Krzysztof Pospieschczyk, Rudolf Gajda, Maria Reinert,
Roland Reguła, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Ryszard Golly
Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 września 2023 roku. (15:05)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Beata
Socha, Ryszard Froń, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor Wyschka
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Strzeleckim w sprawie
przyjęcia przez Gminę Leśnica zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. (15:26)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Ryszard Golly, Roland Reguła, Ryszard Froń, Wiktor Barteczko, Tomasz Sitnik, Teresa Kwoczała,
Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Krzysztof Pospieschczyk, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego. (15:30)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Ryszard Golly, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Krzysztof Walusz,
Roland Reguła, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Teodor Wyschka, Rudolf Gajda, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:41)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Gmina Leśnica
Strona 1 - wydrukowano dn 2023-10-31 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Walusz, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Krzysztof
Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Marek Nowak, Ryszard Froń, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok. (15:45)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiktor Barteczko, Zygmunt Pakosz, Ryszard Golly, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Krzysztof Pospieschczyk,
Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Beata Socha, Marek Nowak, Teodor Wyschka
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (15:47)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Marek Nowak, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Krzysztof Walusz, Krzysztof
Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (15:49)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik,
Marek Nowak, Maria Reinert, Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Leśnica. (15:53)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła,
Ryszard Froń, Tomasz Sitnik, Teresa Kwoczała, Teodor Wyschka, Marek Nowak, Krzysztof Piechota, Beata Socha, Maria Reinert
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Gmina Leśnica
Strona 2 - wydrukowano dn 2023-10-31 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica

PDFWyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na LVIII Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 30 października 2023 r.pdf (24,37KB)