Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego nt.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie”

Leśnica,  06 listopada  2023 r.

ZP.271.10.2023

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na www

 

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  na roboty budowlane pn:  „Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie”

 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  nr 2023/BZP 00360461/01 w dniu 21.08.2023r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023  poz. 1605) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że w wyniku ponownego badania i oceny ofert zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06.10.2023r. sygn. akt KIO 2829/3 dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 11 , złożoną przez Wykonawcę:

EDMUND JANIK HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRO-INSTALACYJNYCH CANDELA – 1

ul. Dworcowa 8,

48-250 Głogówek

 Ranking złożonych ofert:

 

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

SANERGA Sp.  z o.o ul. Wiejska 9A/4,

52-411 Wrocław

139.786,56

Oferta odrzucona

2

PGEO Sp.  z o.o. ul. Kosynierów 22/46,

 35-202 Rzeszów

224.000,00

42,71

60

33,32

76,03

3

ELTECH Sp. z o.o. ul. Żelazna 6,

41-709 Ruda Śląska

134.256,14

Oferta odrzucona

4

WISE ENERGY Sp.  z o.o. ul. Naruszewicza 27/2, 02-627 Warszawa

186.420,46

51,32

72

40,00

91,32

5

SOL-MAX ENERGY Tomasz Szczygieł

ul. Strażacka 7, 47-150 Zalesie Śląskie

219.099,99

43,66

72

40,00

83,66

6

ALBEDOR ENERGY Sp.  z o.o.

ul. Aleksandra Brucknera 25-43,

51-411 Wrocław

183.393,00

52,17

72

40,00

92,17

7

Marwent II Spółka z o. o. Spółka komandytowa ul. Główna 63,

42-622 Świerklaniec

224.574,02

42,60

72

40,00

82,60

8

Eko Strefa Cezary Zambrzycki

 ul. Wiejska 71/14, 15-351 Białystok

186.960,00

51,17

72

40,00

91,17

9

Resso Sp.  z o.o. ul. Gliwicka 41,

44-153 Sośnicowice

216.607,92

44,17

72

40,00

84,17

10

MCE FOTOWOLTAIKA Sp.  z o.o.

ul. Krakowska 28, 34-124 Klecza Dolna

235.569,60

40,61

72

40,00

80,61

11

EDMUND JANIK HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRO-INSTALACYJNYCH CANDELA – 1 ul. Dworcowa 8,

48-250 Głogówek

159.450,00

60,00

72

40,00

100,00

12

Instalatorstwo Elektryczne Telemechanika Andrzej Gawrych ul. Łukowicka 330,

34-606 Łukowica

192.802,50

49,62

72

40,00

89,62

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi w postepowaniu kryteriami oceny ofert uzyskała maksymalną liczbę punktów.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wyborze oferty do publikacji.pdf (145,88KB)
PDFInformacja o wyborze oferty publikowana na www.pdf (541,29KB)