Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania pn:Zadanie nr 1: „Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej” Zadanie nr 2: „Remont drogi leśnej relacji Raszowa – Januszkowice położonej na gruntach miejscowości Kędzierzyn-Koźle obrębu Kłodnica, działka nr 2723”

 

Leśnica, 02 listopada 2023r.

 

ZP.271.11.2023

 

 

 

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: Zadanie nr 1: „Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej” Zadanie nr 2: „Remont drogi leśnej relacji Raszowa – Januszkowice położonej na gruntach miejscowości Kędzierzyn-Koźle obrębu Kłodnica, działka nr 2723”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2023/BZP 00445445/01 dnia 16.10.2023.

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: na zadanie 1: 525.000,00 zł., na zadanie 2: 369.721,86 zł.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

                                                                                                                                   

PDFInformacja o kwocie.pdf (129,40KB)