Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert dot.:„Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie”

Leśnica, 25 października 2023 r.

ZP.271.10.2023

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

 

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

 

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  na roboty budowlane pn:  „Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  nr 2023/BZP 00360461/01 w dniu 21.08.2023r.

            Zamawiający informuje, że unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ELTECH Sp. z o.o. ul. Żelazna 6, 41-709 Ruda Śląska dokonaną w dniu 18.09.2023r. i przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem wytycznych  wskazanych w Wyroku KIO  z dnia 06.10.2023r. (sygn. akt KIO 2829/23).

 

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

 

            Zamawiający podjął decyzje o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i o powtórzeniu dokonanej przez siebie czynności, na skutek otrzymania w dniu 19.10.2023r. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 października 2023r. (sygn. akt KIO 2829/23) zgodnie, z którym Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje odrzucenie oferty ELTECH Sp.  z o.o., oraz dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający ustosunkowując się do powyższego wyroku KIO informuje, że:

  •  unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • odrzuca ofertę firmy ELTECH Sp.  z o.o. ul. Żelazna 6, 41-709 Ruda Śląska na podstawie art. 226 ust 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • dokona powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o unieważnieniu wyboru oferty.pdf (128,24KB)
PDFInformacja o unieważnieniu wyboru oferty - skan.pdf (339,41KB)