Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Wykaz głosowań sesji - LVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 21 września 2023 r. (15:07)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Tomasz
Sitnik, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Ryszard Golly, Marek Nowak, Beata Socha, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 sierpnia 2023 roku. (15:09)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof
Piechota, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Roland Reguła
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:18)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert, Krzysztof Piechota,
Roland Reguła, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Beata Socha, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Teodor Wyschka, Ryszard Golly
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2023 rok. (15:21)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Beata Socha, Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Ryszard Golly, Maria Reinert, Tomasz Sitnik,
Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Ryszard Froń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna. (15:23)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marek Nowak, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała,
Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Ryszard Golly, Teodor Wyschka, Krzysztof Walusz
Gmina Leśnica
Strona 1 - wydrukowano dn 2023-09-22 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica. (15:25)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Krzysztof Walusz, Beata Socha, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik,
Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Ryszard Golly, Maria Reinert
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Gmina Leśnica
Strona 2 - wydrukowano dn 2023-09-22 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica

PDFWyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na LVII Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 21 września 2023 r.pdf (21,80KB)