Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego nt.: „Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji”

Leśnica,  22 września 2023 r.

ZP.271.9.2023

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na www

 

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  na roboty budowlane pn: „Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:   2023/BZP 00351387/01 w dniu  11.08.2023 r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023  poz. 1605) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 , złożoną przez Wykonawcę:

Firma Wielobranżowa Bud. Prod. Hand. „Rajbud” ul. Krasowska 4, 47-150 Leśnica

 Ranking złożonych ofert:

 

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

 

Firma Budowlana MS Sp.  z o.o.

ul. Wronczyńska 12, 46-300 Olesno

 

1.658.692,97

46,96

72

40,00

86,96

2

 

Firma Inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola ul. Kosmonautów 2,

47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

1.731.000,00

45,00

72

40,00

85,00

3

 

Firma Wielobranżowa Bud. Prod. Hand. „Rajbud” ul. Krasowska 4,

47-150 Leśnica

 

1.298.142,00

60,00

72

40,00

100,00

4

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MaxPlus Kamila Tałanda

ul. Grunwaldzka 17, 48-100 Głubczyce

 

1.362.951,76

57,15

72

40,00

97,15

5

 

Firma Remontowo – Budowlana Ploch  Tomasz Ploch ul. 1-go Maja 3,

47-133 Jemielnica

 

1.407.784,54

55,33

72

40,00

95,33

6

 

MAKAT Tomasz Makuch

ul. Makuszyńskiego 19,

47-225 Kędzierzyn – Koźle

 

2.093.460,00

37,21

72

40,00

77,21

7

 

Zakład Usługowo – Budowlany „DACHOLEP” Jolanta Stańczak

ul. Juliusza Ligonia 35/2,

47-244 Kędzierzyn – Koźle

 

1.315.299,41

59,22

72

40,00

99,22

Oferta ww. Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania zawarte w SWZ, uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według przyjętych kryteriów przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wyborze oferty do publikacji.pdf (143,15KB)
PDFInformacja o wyborze oferty do publikacji.pdf (143,15KB)