Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego nt.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie”

Leśnica,  18 września 2023 r.

ZP.271.10.2023

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na www

 

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  na roboty budowlane pn:  „Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie”

 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  nr 2023/BZP 00360461/01 w dniu 21.08.2023r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023  poz. 1605) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 , złożoną przez Wykonawcę:

ELTECH Sp. z o.o. ul. Żelazna 6,

41-709 Ruda Śląska

 Ranking złożonych ofert:

 

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

SANERGA Sp.  z o.o ul. Wiejska 9A/4,

52-411 Wrocław

139.786,56

Oferta odrzucona

2

PGEO Sp.  z o.o. ul. Kosynierów 22/46,

 35-202 Rzeszów

224.000,00

35,96

60

33,32

69,28

3

ELTECH Sp. z o.o. ul. Żelazna 6,

41-709 Ruda Śląska

134.256,14

60,00

72

40,00

100,00

4

WISE ENERGY Sp.  z o.o. ul. Naruszewicza 27/2, 02-627 Warszawa

186.420,46

43,21

72

40,00

83,21

5

SOL-MAX ENERGY Tomasz Szczygieł

ul. Strażacka 7, 47-150 Zalesie Śląskie

219.099,99

36,77

72

40,00

76,77

6

ALBEDOR ENERGY Sp.  z o.o.

ul. Aleksandra Brucknera 25-43,

51-411 Wrocław

183.393,00

43,92

72

40,00

83,92

7

Marwent II Spółka z o. o. Spółka komandytowa ul. Główna 63,

42-622 Świerklaniec

224.574,02

35,87

72

40,00

75,87

8

Eko Strefa Cezary Zambrzycki

 ul. Wiejska 71/14, 15-351 Białystok

186.960,00

43,09

72

40,00

83,09

9

Resso Sp.  z o.o. ul. Gliwicka 41,

44-153 Sośnicowice

216.607,92

37,19

72

40,00

73,19

10

MCE FOTOWOLTAIKA Sp.  z o.o.

ul. Krakowska 28, 34-124 Klecza Dolna

235.569,60

34,20

72

40,00

74,20

11

EDMUND JANIK HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRO-INSTALACYJNYCH CANDELA – 1 ul. Dworcowa 8,

48-250 Głogówek

159.450,00

50,52

72

40,00

90,52

12

Instalatorstwo Elektryczne Telemechanika Andrzej Gawrych ul. Łukowicka 330,

34-606 Łukowica

192.802,50

41,78

72

40,00

81,78

Oferta ww. Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania zawarte w SWZ, uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według przyjętych kryteriów przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postepowaniu.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o wyborze oferty publikowana na www - skan.pdf (555,94KB)
PDFInformacja o wyborze oferty do publikacji.pdf (145,73KB)