Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.9.2023

 

Leśnica, 14 września 2023r.

 

ZP.271.9.2023

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  na roboty budowlane pn:  „Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:   2023/BZP 00351387/01 w dniu  11.08.2023 r.

 Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 940.000,00 zł.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.pdf (107,42KB)
PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. - skan.pdf (190,45KB)