Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/158/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Dolna


Uchwała Nr XXX/158/05

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 07 marca 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Dolna”.

 

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.

Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 ) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan rozwoju miejscowości Dolna w gminie Leśnica” przyjęty uchwałą Nr 1/05 Zebrania Wiejskiego sołectwa Dolna z dnia 07 stycznia 2005r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

       w Leśnicy

                                                                                  mgr inż. Ryszard Froń


 

Plan rozwoju miejscowości Dolna jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami - pok. nr 104  

informację wytworzył(a): Juta Wieczorek
za treść odpowiada: Urszula Lisoń
data wytworzenia: 07.03.2005 r.


DOCUchwała Nr 1.doc (20,50KB)