Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.10.2023

 

Leśnica, 06 września 2023r.

 

ZP.271.10.2023

 

 

 

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  na roboty budowlane pn:  „Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  nr 2023/BZP 00360461/01 w dniu 21.08.2023r.

 Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 245.000,00 zł.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.pdf (113,88KB)
PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - skan.pdf (185,23KB)