Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi część 2 - dot.: „Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji”

                                                                                         

 

Leśnica, 04 września 2023 r.

 

ZP.271.9.2023

 

Do wszystkich oferentów

zainteresowanych przetargiem

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji”.

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie zestawienia zbrojenia.

Odpowiedź:

Zestawienie zbrojenia zostało dołączone do projektu technicznego.

 

 

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający zezwala na wykonanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej z kostki w kolorze takim samym jak pozostałe miejsca parkingowe
i malowanie w kolorze niebieskim; koperta oraz piktogram P- 24 malowane w kolorze białym. Prośba jest podyktowana tym, że trudno jest zamówić tak małe ilości kostki brukowej w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający zezwala na wykonanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej z kostki w kolorze takim samym jak pozostałe miejsca parkingowe i malowanie w kolorze niebieskim; koperta oraz piktogram P- 24 malowane w kolorze białym.

 

 

Pytanie 3:

Proszę o określenie materiału z jakiego należy wykonać pochylnię. Nie określono czy ma to być galanteria betonowa czy kamienna. Opisano, że należy wykonać palisadę betonową wzdłuż pochylni, ale nie określono z czego wykonać pochylnię.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pochylnie oraz spocznik przed wejściem do posterunku policji należy wykonać z betonowej kostki brukowej.

 

Pytanie 4:

Proszę o dokładne określenie zakresu zamówienia. W projekcie budowlanym zaktualizowanym 30.08.2023r., w opisie technicznym do projektu architektoniczno- budowlanego na str. 3, w pkt. 4.2 jest „Pomieszczenia parteru poza zakresem opracowania: - Łazienka- 9,92m2; pom. magazynowe- 6,16m2”. Na rysunku zatytułowanym „Inwentaryzacja” rys. nr I/01 są to pomieszczenia o numerach 0.03 i 0.04. Zakres opisany w opisie technicznym (wyłączenie z zakresu zamówienia) pokazano na rys. nr A/02. W przedmiarach natomiast, zarówno w części budowlanej, jak i sanitarnej oraz elektrycznej pomieszczenia te zostały ujęte poprzez określenie rodzaju i ilości robót do wykonania.

 

Odpowiedź:

Zakres zamówienia został zaktualizowany w projekcie budowlanym, technicznym oraz przedmiarze robót.

 

 

Pytanie 5:

Prosimy o jednoznaczne określenie, które elementy wyposażenia i urządzenia pokazane na rzutach wchodzą w zakres zamówienia? 2. Proszę o podanie szczegółów technicznych wyposażenia i urządzeń.

Odpowiedź:

 Zakres zamówienia obejmuje  niezbędne wyposażenie sanitarne. Wyposażenia typu kuchnia OSP, zaplecze kuchenne policji i meble w pomieszczeniach biurowych nie wchodzą w zakres zamówienia.

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielona informacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

 

 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 

Załączniki:

  1. Projekt budowlany – zaktualizowany.
  2. Projekt techniczny – zaktualizowany.
  3. Przedmiar robót – uzupełniony.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFPytania i odpowiedzi - II część skan.pdf (623,08KB)
PDFPytania i odpowiedzi - II część.pdf (118,03KB)
PDFProjekt techniczny – zaktualizowany 04.09.2023.pdf (3,91MB)
PDFPrzedmiar robót – uzupełniony 04.09.2023.pdf (356,62KB)
PDFProjekt budowlany – zaktualizowany 04.09.2023.pdf (6,28MB)