Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi część 2 - dot.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie”.

 

Leśnica, 04 września 2023 r.

 

ZP.271.10.2023

 

Do wszystkich oferentów

zainteresowanych przetargiem

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza użycie falownika, którego produkcja oraz producent są spoza terenu Unii Europejskiej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia, które posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w Unii Europejskiej.

 

Pytanie 2:

 Czy z uwagi na różne modele oraz dostępność Zamawiający dopuszcza użycie modułów fotowoltaicznych, których sprawność wynosi 20,5%, a gwarancja produktowa 12 lat ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza użycia modułów fotowoltaicznych , których sprawność wynosi 20,5%, a gwarancja produktowa 12 lat.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFPytania i odpowiedzi - 2 część.pdf- skan.pdf (256,41KB)
PDFPytania i odpowiedzi - 2 część.pdf (112,08KB)