Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Wykaz głosowań sesji - Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy. (15:03)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Teresa Kwoczała, Krzysztof Pospieschczyk, Marek Nowak, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Wiktor Barteczko, Tomasz
Sitnik, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha, Roland Reguła
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Ryszard Golly
Glosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 czerwca 2023 roku. (15:05)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Tomasz
Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Wiktor Barteczko, Roland Reguła
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Ryszard Golly
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:16)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Beata Socha, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Roland Reguła, Krzysztof Walusz,
Krzysztof Piechota, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowani w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok. (15:20)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak,
Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Ryszard Froń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:22)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Gmina Leśnica
Strona 1 - wydrukowano dn 2023-08-29 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Maria Reinert, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz,
Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Marek Nowak, Ryszard Froń, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Leśnica. (15:25)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Golly, Beata Socha, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Ryszard Froń, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Rudolf Gajda,
Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśnica. (15:27)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Krzysztof Walusz, Beata Socha, Rudolf Gajda, Roland Reguła, Maria Reinert,
Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Pospieschczyk
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Gmina Leśnica
Strona 2 - wydrukowano dn 2023-08-29 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica

 

PDFWyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na LVI Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 28 sierpnia 2023 r.pdf (22,72KB)