Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 28.08.2023, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 czerwca 2023 roku.

  PDFProjekt protokołu nr LV_23 z dnia 26 czerwca 2023 roku.pdf (249,78KB)

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFWPF 2023.08.28 - SCALONY.pdf (3,92MB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok.

  PDFUchwała LVI-..-23 z 28.08.2023.pdf (2,35MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

  PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (143,23KB)

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica.

  PDFUchwała.Projekt.2023-06-23_compressed 2.pdf (17,16MB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśnica.pdf (146,97KB)

 8. 8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. 9. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 10. 10. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 12. 12. Zamknięcie sesji.