Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Leśnica na 2004 r.

UCHWAŁA Nr XVII/87/04

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 23 lutego 2004 r.

 

w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych na terenie gminy Leśnica na 2004 rok

 

 

         Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1982 r. o wychowa­niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 i Nr 199, poz. 1950 ) uchwala się, co następuje:

 

         § 1. Ustala się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo­wych na terenie gminy Leśnica na rok 2004, stanowiący załącznik do uchwały.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Leśnicy

/-/ mgr inż. Ryszard Froń


informację wytworzył(a): Barbara Tiszbierek
za treść odpowiada: Jerzy Wojtala
data wytworzenia: 22.02.2004 r.


DOCPROGRAM PROFILAKTYKI NA 2004.doc (111,50KB)