Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Wykaz głosowań sesji - LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy. (15:05)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Ryszard Golly, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Maria Reinert, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard
Froń, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2023 roku. (15:06)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Roland Reguła,
Beata Socha, Teodor Wyschka, Maria Reinert, Ryszard Froń, Rudolf Gajda
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnicy wotum zaufania. (15:15)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka,
Rudolf Gajda, Ryszard Golly, Ryszard Froń, Beata Socha, Marek Nowak
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2022 rok. (15:26)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Rudolf Gajda,
Roland Reguła, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard Froń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy. (15:29)
Wyniki imienne:
Gmina Leśnica
Strona 1 - wydrukowano dn 2023-06-27 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
ZA (12)
Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Rudolf Gajda,
Marek Nowak, Teodor Wyschka, Ryszard Golly, Beata Socha, Ryszard Froń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:38)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Marek
Nowak, Teodor Wyschka, Beata Socha, Roland Reguła, Ryszard Froń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Leśnica na 2023 rok. (15:41)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Maria Reinert, Marek Nowak, Roland Reguła,
Krzysztof Pospieschczyk, Rudolf Gajda, Beata Socha, Teodor Wyschka
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego. (15:45)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk,
Rudolf Gajda, Maria Reinert, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Leśnica. (15:48)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Ryszard Froń, Maria Reinert, Rudolf
Gajda, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Gmina Leśnica
Strona 2 - wydrukowano dn 2023-06-27 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica. (15:51)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Maria Reinert, Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz,
Krzysztof Pospieschczyk, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica. (15:53)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Roland Reguła,
Ryszard Froń, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Rudolf Gajda, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Raszowa. (15:55)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Ryszard Golly, Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Maria
Reinert, Ryszard Froń, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie. (15:57)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Rudolf Gajda, Maria Reinert,
Ryszard Froń, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Marek Nowak, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)
Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
Gmina Leśnica
Strona 3 - wydrukowano dn 2023-06-27 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica

 

PDFWyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na LV Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 26 czerwca 2023 r.pdf (29,29KB)