Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 26.06.2023, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2023 roku.

  PDFProjekt protokołu nr LIV_23 z dnia 29 maja 2023 roku.pdf (210,80KB)

 3. 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Leśnica za 2022 rok:
  1. a. debata nad raportem o stanie gminy Leśnica,

   PDFRaport o stanie Gminy za 2022 rok.pdf (45,62KB)

  2. b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnicy wotum zaufania.

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnicy wotum zaufania.pdf (174,23KB)

 4. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. a. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

   PDFOpinia RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Leśnica za 2022 rok.pdf (1,45MB)

  2. b. sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2022 rok,
  3. c. informacji o stanie mienia gminy Leśnica,
  4. d. stanowiska Komisji Rewizyjnej.

   PDFOpinia RIO nt. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2022 rok.pdf (1,11MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.pdf (183,20KB)

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.pdf (176,42KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,92MB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Leśnica na 2023 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Leśnica na 2023.pdf (1,52MB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia trybu i.pdf (189,04KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z.pdf (184,03KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica.pdf (919,10KB)

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie.pdf (1,47MB)

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa.

  PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa.pdf (9,34MB)

 14. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie.

  PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie.pdf (6,76MB)

 15. 15. Wyrażenie opinii na temat uchwały dotyczącej zmian Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”.

  PDFUchwała Zwązku Powiatowo-Gminnego Jedź z Nami.pdf (711,35KB)

 16. 16. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. 17. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 18. 18. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. 19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 20. 20. Zamknięcie sesji.