Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 29.05.2023, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2023 roku.

  PDFProjekt protokołu nr LIII_23 z dnia 24 kwietnia 2023 roku.pdf (237,13KB)

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,92MB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2023 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i.pdf (3,00MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w.pdf (173,30KB)

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych.pdf (112,43KB)

 7. 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.

  PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z org. poz. w roku 2022.pdf (270,17KB)

 8. 8. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 za 2022 rok.

  PDFSprawozdanie GKRPA za 2022 r.pdf (808,63KB)

 9. 9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. 10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 11. 11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 13. 13. Zamknięcie sesji.