Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.05.24: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

16.05.2023 r. o godz. 12.00 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Część działki nr 207 o pow. 0,0200 ha, km 1, obręb Góra Świętej Anny,
KW nr OP1S/00040529/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MU - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
 

            3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

           Jeden podmiot dopuszczony, niedopuszczonych brak.

4. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości i najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości wynosiła 1800,00 zł netto rocznie. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 1820,00 zł netto rocznie.

5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:

EDYTA ŻYŁKA SWEET MIX

 

Leśnica, 24.05.2023 r.

 

PDFINFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU.pdf (474,46KB)