Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.05.08: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

28.04.2023 r. o godz. 9.00 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Lokal mieszkalny przy Placu Narutowicza 12 w Leśnicy o powierzchni 83,59 m2 wraz                   z udziałem w 7540/10000 części współwłasności gruntu działki nr 1937 km 5 o pow.0,0200 ha i części wspólnych budynku, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta OP1S/00044962/9.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Jedna osoba dopuszczona, niedopuszczonych brak.

4. Cena wywoławcza nieruchomości i najwyższa cena osiągnięta w przetargu :

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 350.000,00 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 353.500,00 zł. Z uwagi na wpis budynkudo rejestru zabytków, do ceny nabycia nieruchomości udziela się 50 % bonifikaty,tj. 176.750,00 zł, cena sprzedaży 176.750,00 zł

5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

 

Marcin Duda

 

 

Leśnica, 08.05.2023 r.

 

Z up. BURMISTRZA

Anna Wyschka

Kierownik Referatu Rolnictwa Ekologii

i Gospodarki Nieruchomościami

PDFInformacja o wyniku przetargu - Leśnica lokal mieszkalny.pdf (147,37KB)
PDFInformacja o wyniku przetargu - skan.pdf (282,53KB)