Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 24.04.2023, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2023 roku.

  PDFProjekt protokołu nr LII_23 z dnia 27 marca 2023 roku.pdf (210,72KB)

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFWPF 2023.04.24 - SCALONY.pdf (3,92MB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2023 rok.

  ZIPXUchwała.Projekt.2023-04-24 - zmiany budżetu i w budżecie.zipx (1,62MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

  PDFDotacja do ZGK_zmiana stawek.pdf (210,28KB)

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Leśnicy dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w.pdf (164,27KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica

  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróznianie zbiorników bezodpływowych.pdf (163,79KB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Leśnicy.

  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w.pdf (1,03MB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Leśnicy.

  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w.pdf (883,44KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Zalesiu Śląskim.

  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w.pdf (881,01KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w.pdf (214,77KB)

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o.pdf (171,57KB)

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa.

  PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa.pdf (2,15MB)

 14. 14. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 w gminie Leśnica.

  PDFOcena zasobów OPS.pdf (1,90MB)

 15. 15. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. 16. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 17. 17. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. 18. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 19. 19. Zamknięcie sesji.