Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 29.03.2023r. dot.:„„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej”

Leśnica, 29 marca 2023r.

 

ZP.271.3.2023

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej

Ul. Strzelecka 67

47-154 Wysoka

Pełnomocnik Zamawiającego:

Gmina Leśnica,

ul. 1 Maja 9,

47-150 Leśnica

Informacja z otwarcia ofert

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę  pn:Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00142259/01  z dnia 20.03.2023.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Proponowana cena

netto/brutto

(w PLN)

Okres gwarancji jakości

(w miesiącach)

  1.  

Zakład Wielobranżowy „bonex” Mirosław Nowowiejski

Ul. Konopnickiej 259,

42-260 Kamienica Polska

928.178,00

1.141.658,94

36

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 29.03.2023r.pdf (115,02KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 29.03.2023r. - skan.pdf (246,83KB)