Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.3.2023

Leśnica, 29 marca 2023r.

 

ZP.271.3.2023

Zamawiajacy:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej

Ul. Strzelecka 67

47-154 Wysoka

 

Pełnomocnik Zamawiającego:

Gmina Leśnica,

ul. 1 Maja 9,

47-150 Leśnica

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pn:Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00142259/01 z dnia 20.03.2023.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.100.000,00 zł.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.3.2023.pdf (102,28KB)