Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Leśnica, 2023-03-14

 

 

Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie
w roku 2023 zadania publicznego w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.720.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 lutego 2023 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 7 marca 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 3 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.738.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 marca 2023 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

150 000,00 zł

słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100

    2.

Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim

Bliżej Bundesligi – niemiecki z piłką przy nodze

12 000,00 zł

słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100

  1.  

Stowarzyszenie Strzelecko- Sportowe w Raszowej

Upowszechnianie strzelectwa sportowego i dynamicznego u dzieci i młodzieży

3 000,00 zł

Słownie: Trzy tysiące złotych 00/100

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.pdf (356,20KB)