Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”

Leśnica, 2023-03-14

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”  związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.715.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 lutego 2023 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 23 lutego 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 4 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.725.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 lutego 2023 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna

„Festyn rodzinno- sportowy 2023”

3 200,00 zł

słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100

  1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszowej

„Aktywnie ze strażakami”

4 700,00 zł

słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100

  1.  

LZS Raszowa

„Piknik rodzinny na sportowo z LZS Raszowa”

4 100,00 zł

słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100

  1.  

Dom współpracy Polsko-Niemieckiej

„Jugendpunkt- Niemieckie Kluby Młodzieżowe”

3 000,00 zł

słownie: trzy tysiące złotych 00/100

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”.pdf (364,79KB)