Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego nt.:„Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych” na terenie Gminy Leśnica

 

 

ZP.271.1.2023                                                                                       Leśnica,  dnia  13 marca 2023r.

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie WWW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych” na terenie Gminy Leśnica

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2023/BZP 00054072/01 z dnia 24.01.2023 r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022  poz. 1710 z późń. zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Część 1 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

1.488.423,00

60,00

 

 

60

40

100,00

2

KRZ Rafał Zdyb

ul. Sokołowice 12E, 56-400 Oleśnica

2.180.917,14

Oferta odrzucona

3

Kaczmarek Electric S.A.

ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

1.228.868,65

Oferta odrzucona

4

JANEL Piotr Janowiec

 ul. Czeremchowa 9, 44-100 Gliwice

1.911.899,70

Oferta odrzucona

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ.

Część 2 – „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

1.458.780,00

60

 

 

60

40

100

2

Kaczmarek Electric S.A.

ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

2.099.999,91

Oferta odrzucona

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ.

Część 3 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Raszowej”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

103.320,00

60

 

 

60

40

100,00

2.

Kaczmarek Electric S.A.

ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

103.935,00

Oferta odrzucona

3

JANEL Piotr Janowiec

 ul. Czeremchowa 9, 44-100 Gliwice

123.000,00

Oferta odrzucona

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ.

Część 4 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

242.310,00

60,00

 

 

60

40

100,00

2.

Kaczmarek Electric S.A.

ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

192.987,00

Oferta odrzucona

3

JANEL Piotr Janowiec

 ul. Czeremchowa 9, 44-100 Gliwice

245.016,00

Oferta odrzucona

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ.

Część 5 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Kadłubcu”

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

83.025,00

60,00

 

 

60

40

100,00

2.

Kaczmarek Electric S.A.

ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

85.608,00

Oferta odrzucona

3

JANEL Piotr Janowiec

 ul. Czeremchowa 9, 44-100 Gliwice

90.405,00

Oferta odrzucona

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ.

Część 6 – „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Zalesiu Śl.”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

15.357,00

60,00

 

 

60

40

100,00

2.

Kaczmarek Electric S.A.

ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

24.477,00

Oferta odrzucona

3

JANEL Piotr Janowiec

 ul. Czeremchowa 9, 44-100 Gliwice

15.129,00

Oferta odrzucona

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ.

Część 7 – „Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

60.885,00

60,00

 

 

60

40

100,00

2.

Kaczmarek Electric S.A.

ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

79.827,00

Oferta odrzucona

3

JANEL Piotr Janowiec

 ul. Czeremchowa 9, 44-100 Gliwice

68.634,00

Oferta odrzucona

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ.

Część 8 – „Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych SP w Leśnicy”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

24.354,00

60,00

 

 

60

40

100,00

2.

Kaczmarek Electric S.A.

ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

35.042,70

Oferta odrzucona

3

JANEL Piotr Janowiec

 ul. Czeremchowa 9, 44-100 Gliwice

28.142,40

Oferta odrzucona

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ.

Część 9 – „Modernizacja oświetlenia na boisku kompleksu sportowego przy ul. Zdzieszowickiej w   Leśnicy”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

84.574,00

60,00

 

 

60

40

100,00

2.

Kaczmarek Electric S.A.

ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

76.137,00

Oferta odrzucona

3

JANEL Piotr Janowiec

 ul. Czeremchowa 9, 44-100 Gliwice

49.815,00

Oferta odrzucona

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ.

Część 10 – „Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej ZSP w Raszowej”.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1.

Alpida Power sp.  z o.o. – Lider konsorcjum i Elektro-montex Sp.  z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39A, 05-250 Słupno

7.367,70

60,00

 

 

60

40

100,00

2.

Kaczmarek Electric S.A.

ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

22.742,70

Oferta odrzucona

3

JANEL Piotr Janowiec

 ul. Czeremchowa 9, 44-100 Gliwice

11.316,00

Oferta odrzucona

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wyborze oferty publikowana na www dot. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych” na terenie Gminy Leśnica.pdf (223,25KB)
PDFInformacja o wyborze oferty publikowana na www dot. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych” na terenie Gminy Leśnica - skan.pdf (2,20MB)