Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.03.08: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

28.02.2023 r. r. o godz. 13.00 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 odbył się I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Działka nr 518/5 km 4 o pow. 0,0385 ha obręb Łąki Kozielskie, dla której w Sądzie Rejonowym
w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta OP1S/00041365/3 w/w działka według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego posiada oznaczenie MN.24 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, WS.24 – teren wód powierzchniowych śródlądowych.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Jeden podmiot dopuszczony, niedopuszczonych brak.

4. Cena wywoławcza nieruchomości i najwyższa cena osiągnięta w przetargu :

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 8.301,00 zł netto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 8.401,00 zł netto.

 

5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

 

Rozwita Swaczyna

 

 

Leśnica, 8.03.2023 r.

 

PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf (101,79KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu-skan.pdf (277,05KB)