Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE” związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Leśnica, 2023-02-27

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.715.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 lutego 2023 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 23 lutego 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.725.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 lutego 2023 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy

8 500,00 zł

słownie:  osiem tysięcy pięćset złotych 00/100

  1.  

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA

Warsztaty Orkiestrowe 2023

11 500,00 zł

słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski 

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (343,72KB)