Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.10.2022

 

Leśnica, 14 grudnia 2022 r.

 

ZP.271.10.2022

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2022/BZP 00479692/01 z dnia 06.12.2022r.

Działając na podstawie art.. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 216.000,00 zł.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania nt. „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026”.pdf (106,79KB)
PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026” - skan.pdf (176,59KB)