Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi cz. 1 dot.: „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026”

Leśnica, 8 grudnia  2022 r.

ZP.271.10.2022

Do wszystkich oferentów

zainteresowanych przetargiem

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

1. Ilość przelewów zrealizowanych  z wszystkich rachunków z podziałem na przelewy  wewnętrzne, przelewy na rachunek prowadzony w innym banku, przelewy dot. lokat overnight.

2. Liczba czeków gotówkowych.

3. Wartość zrealizowanych czeków gotówkowych.

4. Liczba rachunków   w tym rachunki VAT.

Proszę również o podanie takich samych informacji  dla pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Leśnica.

 

Odpowiedź:

Dane czynnościach bankowych na rachunkach Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

 

1. Gmina Leśnica (w tym Urząd Miejski w Leśnicy).

 

 

Wyszczególnienie

Ilość

1.

Liczba przelewów realizowanych z rachunków bankowych w tym:

3.097

 

- liczba przelewów między jednostkami organizacyjnymi gminy i wewnątrzbankowych

148

 

- liczba przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach

1.996

 

- liczba przelewów typu Overnight

953

2.

Liczba zrealizowanych czeków gotówkowych

33

3.

Wartość zrealizowanych czeków gotówkowych (w zł)

44.349,81

4.

Liczba rachunków bankowych (łącznie z rachunkami VAT)

17

 

- w tym: rachunki VAT

4

 

2. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy.

 

 

Wyszczególnienie

Ilość

1.

Liczba przelewów realizowanych z rachunków bankowych w tym:

805

 

- liczba przelewów między jednostkami organizacyjnymi gminy i wewnątrzbankowych

52

 

- liczba przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach

572

 

- liczba przelewów typu Overnight

181

2.

Liczba zrealizowanych czeków gotówkowych

0

3.

Wartość zrealizowanych czeków gotówkowych (w zł)

0,00

4.

Liczba rachunków bankowych (łącznie z rachunkami VAT)

2

 

- w tym: rachunki VAT

1

 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.

 

 

Wyszczególnienie

Ilość

1.

Liczba przelewów realizowanych z rachunków bankowych w tym:

1.099

 

- liczba przelewów między jednostkami organizacyjnymi gminy i wewnątrzbankowych

26

 

- liczba przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach

973

 

- liczba przelewów typu Overnight

100

2.

Liczba zrealizowanych czeków gotówkowych

7

3.

Wartość zrealizowanych czeków gotówkowych (w zł)

11.500,00

4.

Liczba rachunków bankowych (łącznie z rachunkami VAT)

6

 

- w tym: rachunki VAT

1

 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy.

 

 

Wyszczególnienie

Ilość

1.

Liczba przelewów realizowanych z rachunków bankowych w tym:

6.548

 

- liczba przelewów między jednostkami organizacyjnymi gminy i wewnątrzbankowych

195

 

- liczba przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach

6.108

 

- liczba przelewów typu Overnight

245

2.

Liczba zrealizowanych czeków gotówkowych

0

3.

Wartość zrealizowanych czeków gotówkowych (w zł)

0,00

4.

Liczba rachunków bankowych (łącznie z rachunkami VAT)

8

 

- w tym: rachunki VAT

1

 

5. Gminny Zarząd Oświaty (wraz z jednostkami Szkoła Podstawowa w Leśnicy, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesie Śl., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raszowej, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia, Publiczne Przedszkole w Leśnicy).

 

 

Wyszczególnienie

Ilość

1.

Liczba przelewów realizowanych z rachunków bankowych w tym:

4.951

 

- liczba przelewów między jednostkami organizacyjnymi gminy i wewnątrzbankowych

1.280

 

- liczba przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach

3.404

 

- liczba przelewów typu Overnight

267

2.

Liczba zrealizowanych czeków gotówkowych

31

3.

Wartość zrealizowanych czeków gotówkowych (w zł)

12.361,00

4.

Liczba rachunków bankowych (łącznie z rachunkami VAT)

20

 

- w tym: rachunki VAT

6

 

Gminny Zarząd Oświaty jest jednostką obsługującą jednostki organizacyjne realizujące zadania wychowania i oświatowe (Szkoła Podstawowa w Leśnicy, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesie Śl., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raszowej, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia, Publiczne Przedszkole w Leśnicy).

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFPytania i odpowiedzi cz. I dot.„Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026”.pdf (152,04KB)
PDFPytania i odpowiedzi cz. I dot. „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026” - skan.pdf (1 020,36KB)