Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.9.2022

 

Leśnica, 29 listopada 2022 r.

 

ZP.271.9.2022

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

 

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł.

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2022/BZP 00441596/01     z dnia   16.11.2022.

Działając na podstawie art.. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 820.086,67 zł.

Z up. Burmistrza

Andrzej Iwanowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.9.2022.pdf (178,16KB)
PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.9.2022.pdf (178,16KB)