Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2005 r.


Zarządzenie nr 15/05

Burmistrza Leśnicy

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z punktem IV ust. 3 programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w składzie:

Gola Edyta                   - Przewodniczący Komisji

            Fandrych Agnieszka     - Członek

            Lukosz Adrian              - Członek.

 

 

 

§ 2. 1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w gminie Leśnica w roku 2005 r.

 

2. Komisja przeprowadzi konkurs i rozpatrzy złożone oferty dnia 10 marca 2005 r. o godz. 12.00.

 

3. Komisja dokona wyboru oferty i sporządzi protokół z przeprowadzonego postępowania.

 

4. Wybraną ofertę wraz z uzasadnieniem wyboru Komisja przedkłada Burmistrzowi.

Wybór oferty zatwierdza Burmistrz.

 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


                                                                                                 Burmistrz Leśnicy

                                                                                                    Hubert Kurzał

informację wytworzył(a): Gola Edyta
za treść odpowiada: Gola Edyta
data wytworzenia: 28.02.2005 r.