Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.657.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 listopada 2022 rok w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050.657.2022

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 4 listopada 2022 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r., poz. 559 z późn.zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 r. z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września
2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu, zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do zbycia nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul.1 Maja 9 oraz na stronach internetowych Urzędu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PDFZarządzenie Nr 0050.657.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 listopada 2022 rok w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie najem dzierżawę lub użyczenie.pdf (421,15KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (430,15KB)
 

PDFZarządzenie Nr 0050.657.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 listopada 2022 rok w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie najem dzierżawę lub użyczenie SKAN.pdf (441,48KB)