Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2022 roku w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 2022 roku

                                          ZARZĄDZENIE NR 120.10.2022             

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy

w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 2022 roku

           

Na podstawie § 16 ust. 2, § 17 i § 18 ust. 1 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 120.11.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia  12 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy i w związku z art. 129 § 3 i art. 130 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z przekroczeniem w miesiącu październiku 2022 roku ustawowego wymiaru czasu pracy o jedną godzinę wyznaczam dzień 7 października 2022 roku jako dzień, w którym czas pracy pracowników zostaje skrócony o godzinę.

 

§ 2. W związku z przekroczeniem w miesiącu listopadzie 2022 roku ustawowego wymiaru czasu pracy o jedną godzinę wyznaczam dzień 4 listopada 2022 roku jako dzień, w którym czas pracy pracowników zostaje skrócony o godzinę.

 

§ 3. W związku z niewypracowaniem przez pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy w miesiącu grudniu 2022 roku ustawowego wymiaru czasu pracy o dwie godziny, wyznaczam dzień 2 grudnia 2022 roku jako dzień, w którym zostanie przepracowana jedna godzina oraz dzień 9 grudnia 2022 roku jako dzień, w którym zostanie przepracowana druga godzina.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                                   /-/ Łukasz Jastrzembski

 

PDFZarządzenie Nr 120.10.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 września 2022 roku w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu.pdf (174,11KB)