Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 120.9.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu wrześniu 2022 roku

  ZARZĄDZENIE NR 120.9.2022 

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 22 sierpnia 2022 roku

w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy

w miesiącu wrześniu 2022 roku

           

Na podstawie § 16 ust. 2, § 17 i § 18 ust. 1 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 120.11.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia  12 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy i w związku z art. 129 § 3 i art. 130 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z niewypracowaniem przez pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy w miesiącu wrześniu 2022 roku ustawowego wymiaru czasu pracy o jedną godzinę, wyznaczam dzień 2 września 2022 roku, jako dzień, w którym jedna godzina zostanie przepracowana.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                /-/ Łukasz Jastrzembski

 

PDFZARZĄDZENIE NR 120.9.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu wrześniu 2022 roku.pdf (148,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 120.9.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu wrześniu 2022 roku - skan.pdf (132,58KB)