Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Leśnicy

 

ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2022

Burmistrza Leśnicy

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Urzędu Miejskiego w Leśnicy

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746 i 2445) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 120.1.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 stycznia 2020 r.  § 17 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 17. Dofinansowanie do biletów wstępu na imprezy kulturalne następuje w oparciu
o przedłożoną imienną fakturę, imienny paragon lub inny dokument potwierdzający w sposób niewątpliwy poniesienie wydatku przez osobę uprawnioną (płatności elektroniczne). Dokument należy przedłożyć w terminie do 21 dni od momentu udziału w imprezie.”.

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFZARZĄDZENIE Nr 120.8.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Leśnicy.pdf (61,12KB)

PDFZARZĄDZENIE Nr 120.8.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Leśnicy - Skan.pdf (127,33KB)