Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.607.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.607.2022

Burmistrza Leśnicy

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Leśnicy

 

 

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079)  zarządza się, co następuje:

 

     § 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 0050.490.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy w § 21 pkt 15 dodaje się tiret 9 i 10 w brzmieniu:

 

„- przygotowanie podmiotów leczniczych oraz organu samorządu terytorialnego do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie ochrony zdrowia,

- przeprowadzenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej pracowników urzędu w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,”.

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz 

(-) Łukasz Jastrzembski 

 

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.607.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy.pdf (58,87KB)

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.607.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy- skan.pdf (397,99KB)