Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.596.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pomiaru zużycia paliwa przez samochód osobowy, służbowy marki Dacia Duster Prestige o nr rej. OST 4MK1

ZARZĄDZENIE NR 0050.596.2022

Burmistrza Leśnicy

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pomiaru zużycia paliwa przez samochód osobowy, służbowy marki Dacia Duster Prestige o nr rej. OST 4MK1

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu ustalenia faktycznej normy zużycia paliwa samochodu osobowego marki Dacia Duster Prestige o nr. rej. OST 4MK1 powołuję komisję w składzie:

  1. Marian Gorgosch - przewodniczący Komisji
  2. Adrian Lukosz - członek
  3. Aneta Mularz - członek

§ 2. Ustalenie normy zużycia paliwa ma nastąpić poprzez zatankowanie samochodu do pełna, przejechanie co najmniej 500 km i ponowne zatankowanie do pełna. Próbę należy wykonać dwa razy.

§ 3. Czynność, o której  mowa w § 2 wykonać w terminie do końca miesiąca września 2022 r.

§ 4. Komisja prowadząca pomiar zużycia paliwa (litrażowanie pojazdu) sporządzi z jego przebiegu protokół, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ  LEŚNICY

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.596.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pomiaru zużycia paliwa przez samochód osobowy, służbowy marki Dacia Duster Prestige o nr rej. OST 4MK1.pdf (509,33KB)

PDFZarządzenie _powałanie komisji.pdf (337,42KB)