Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - ZP.271.6.2022

Leśnica, 11 lipca 2022 r.

 

ZP.271.6.2022

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy pn:Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2021/BZP 00234591/01 z dnia 01.07.2022r.

Działając na podstawie art.. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 693.138,61 zł. (sześćset  dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści osiem 61/100) złotych.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.6.2022.pdf (413,38KB)
PDFInformacjao kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.6.2022.pdf (191,35KB)