Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "„Budowa sieci gazu podwyż. ś/c DN500 stal w miejscowości Leśnica (gazociąg realizacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”

                                                                                                                                                           Leśnica, dnia 7 lipca 2022 r.

 

 

Nr sprawy: ZP.6220.1.21.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późń. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazu podwyż. ś/c DN500 stal w miejscowości Leśnica (gazociąg realizacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Gazowniczy w Opolu Ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole w imieniu, którego działa pełnomocnik Pani Joanna Turewicz – „ BUWAMAT – Pracownia Projektowa”  Sp. z o.o.

zawiadamiam  Strony postępowania

oraz podaję do publicznej wiadomości informację o:

  • wydanej w dniu 7 lipca 2022 r. decyzji nr ZP.6220.1.20.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci gazu podwyż. ś/c DN500 stal w miejscowości Leśnica (gazociąg realizacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”,
  • udostępnieniu treści przedmiotowej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu w dniu 07.07.2022 r. na okres 14 dni,
  • Opiniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu dot. przedmiotowej sprawy, które są do wglądu w aktach sprawy.

Z treścią zgromadzonej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica,  pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30).

 

 

 

                                                                                                                                                                 Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "„Budowa sieci gazu podwyż. ś/c DN500 stal w miejscowości Leśnica (gazociąg realizacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”.pdf (687,06KB)
PDFOBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "„Budowa sieci gazu podwyż. ś/c DN500 stal w miejscowości Leśnica (gazociąg realizacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)” - skan.pdf (353,05KB)
PDFDecyzja ZP.6220.1.20.2022 z dnia 07.07.2022r..pdf (5,07MB)