Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLI/281/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Leśnica zadania publicznego pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”

Uchwała Nr XLI/281/22
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Leśnica zadania publicznego pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Leśnica przyjmuje od Województwa Opolskiego do realizacji w 2022 roku zadanie publiczne z zakresu właściwości Województwa Opolskiego pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 2. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zadania i przekazania środków finansowych na zadanie wskazane w § 1 określi porozumienie zawarte przez Burmistrza Leśnicy z Zarządem Województwa Opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XLI/281/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Leśnica zadania publicznego pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriu.pdf