Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia i wyboru oferty dot. zapytania ofertowego pn:"„Szkolenie online z zarządzania systemem Windows Server 2022”

 

 

 

Leśnica, 22 czerwca 2022 r.

INF.042.1.4.2022

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja z otwarcia  i wyboru ofert

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nt.: „Szkolenie online z zarządzania systemem Windows Server 2022” w ramach realizacji projektu realizowanego  w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 1960/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, opublikowanego na Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 15.06.2022r.

Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Proponowana cena

brutto

(w PLN)

1.

 

Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

 

3.200,00

                                                                                                                  

Oferta spełnia wszystkie  żądane wymagania. W związku z czym Zamawiający udzieli zamówienia  firmie: Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

 

 Z up. BURMISTRZA

Andrzej Iwanowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

PDFInformacja z otwarcia i wyboru ofert z dnia 22.06.2022r. - skan.pdf (283,42KB)
PDFInformacja z otwarcia i wyboru oferty z dnia 22.06.2022r..pdf (429,65KB)